TALAS AMERİKAN HASTANESİ / KLİNİK

Hasan Hüseyin Tekin & Hasan Baktır – Talas Amerikan Koleji Klinik Tarihinden Bir Kesit

Bir Metnin Hikayesi ve Döneme Sosyolojik bir Bakış;

I. Cervantes, Don Quixote adlı eserinde romanını ancak hikayenin kaybolan parçasını bulduktan sonra tamamlayabildiğini anlatır. Cervantes, burada her bir hikâyenin bilinen ve bilinmeyen iki farklı geçmişinin olduğunu yazar. Romanın birinci bölümü hikâyenin bilinen geçmişidir; bilinen geçmişi yazarın kendi birikimlerini, hayal dünyasını ve yaratıcılığını kullanarak kurguladığı anlatıdır. Hikâyenin bilinmeyen geçmişi bir yerde yazarı da aşan, dışardan bir müdahale olmadan ve dış dünya ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmadan kurgulanamayan tarafıdır. Bilinmeyen geçmişi olmadan, hikâye her zaman eksiktir. Hikâyenin eksik tarafı ancak dış dünyadan hikâyeye aktif olarak katılan unsurlarla tamamlanır.

 

Dr.Nute ve Ekibi
Top